BLISSLAND HEYAT TORNADO

BLISSLAND HEYAT TORNADO


SƏHƏR YEMƏYİ
İSTİ QƏLYANALTI
SOYUQ QƏLYANALTI
SAC YEMƏKLƏRİ
KABABLAR
MİLLİ VƏ AVROPA YEMƏKLƏRİ
BALIQ YEMƏKLƏRİ
QAZAN YEMƏKLƏRİ
PLOVLAR
SALATLAR
QARNİRLƏR
PIZZA, BURGER,PİDE
SUŞİ
ŞORBALAR
XƏMİR YEMƏKLƏRİ
ÇÖRƏKLƏR
MEYVƏ
ÇAYLAR
ŞİRNİYYAT
DONDURMA
QƏLYANLAR
SOYUQ İÇƏCƏKLƏR
PİVƏ
PİVƏ MƏZƏLƏRİ
SOFT DRİNKS
SPİRTSİZ KOKTEYLLER
SPİRTLİ KOKTEYLLER
FRESH
COFFEE HOT
COFFEE COLD
ARAQLAR
ŞƏRABLAR
ŞƏRAB QIRMIZI
ŞƏRAB AĞ
VERMUT
LİQUER
CAMPANGE
GİN AND RUM
WHİSKEY
TEQUİLA
RAKI
SHOT SET
KONYAK

Siparişiniz Alınmıştır.

Menum.co